realizacje-3


 • SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu
  Zakup ambulansów w celu obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań wywołanych wypadkami na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz miasta Jaworzno.

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
  Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez termomodernizację wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji grzewczej w budynku MiPBP w Będzinie

 • Miasto Wojkowice
  Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gimnazjum w Wojkowicach

 • Miasto Siemianowice Śląskie
  Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich

 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie
  Poprawa bezpieczeństwa i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu poprzez modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

 • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
  Przebudowa lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w nowym Sączu. Systemy solarne, termomodernizacja, nowe źródła ciepła i instalacje c.o. budynków

 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
  TERMOMODERNIZACJA PAWILONÓW I, III, VII ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE przy ulicy bielskiej 4