Jak doradzamy?

1

1

Zdefiniowanie problemów klienta

Przeprowadzamy szczegółową analizę sytuacji klienta, identyfikując główne problemy lub wyzwania, z którymi się boryka. Wspólnie z klientem określamy priorytety i obszary, które wymagają interwencji.

2

2

Opracowanie koncepcji jego rozwiązania

Tworzymy kompleksową koncepcję rozwiązania, uwzględniającą specyfikę problemów klienta. Współpracujemy z zespołem klienta, aby dopracować szczegóły i dostosować plan działania do indywidualnych potrzeb.

3

3

Zidentyfikowanie źródła dofinansowania

Analizujemy dostępne źródła dofinansowania, w tym konkursy, granty, fundusze publiczne czy prywatne inwestycje. Wybieramy najbardziej odpowiednie dla danego projektu i klienta.

4

4

Pozyskanie dofinansowania

Przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną i wspieramy klienta w procesie aplikacyjnym. Działamy zgodnie z wymaganiami danego źródła dofinansowania, dbając o kompletność i atrakcyjność aplikacji.

5

5

Wdrożenie projektu do realizacj

Po uzyskaniu dofinansowania, przechodzimy do etapu wdrożenia projektu. Koordynujemy działania zespołu projektowego, nadzorujemy postęp prac, a także reagujemy na ewentualne zmiany w trakcie realizacji.

6

6

Rozliczenie

Przeprowadzamy pełne rozliczenie projektu zgodnie z wymaganiami źródła dofinansowania. Dbamy o odpowiednie dokumentowanie wydatków i osiągniętych rezultatów, aby zapewnić transparentność i zgodność z wymogami finansowymi.

Nasz zespół specjalistów angażuje się w każdy etap procesu, zapewniając kompleksowe wsparcie oraz profesjonalne doradztwo. Naszym celem jest nie tylko pozyskanie dofinansowania, ale również skuteczna realizacja projektu, przynosząca wymierne korzyści dla klienta.