Opracowanie nowej generacji dodatków paszowych w oparciu o nowe rodzaje nośników zwiększających produktywność produkcji zwierzęcej.

Głowica radarowa do pomiaru parametrów środowiskowych przegrody budowlanej z wykorzystaniem szerokopasmowych sygnałów mikrofalowych

Ekspansja ARRA Group na rynki zagraniczne poprzez wdrożenie strategii rozwoju działań eksportowych

Wdrożenie innowacyjnej technologii E-Thyroid oraz S-Detect for Thyroid w diagnostyce zmian tarczycy.

System załadunku naczep kurtynowych typu MEGA zwiększający powierzchnie ładowniczą.

Innowacyjna maszyna do odwadniania osadów wykorzystująca zjawiska elektroosmotyczne

Cyfrowy Powiat Mikołowski

Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie „Pionier” z Prudnika.

Opracowanie hybrydowej protezy podudzia.

Opracowanie pasywnej protezy podudzia.

Opracowanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu z wykorzystaniem laminatów epoksydowych z zawartością recyklatu włókna węglowego

Opracowanie innowacyjnych form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem

System informatyczny do organizacji i optymalizacji zarządzania procesem tworzenia, produkcji i obiegu leków onkologicznych, wspomaganego innowacyjnym panelem rekomendacji, tworzonych w oparciu o zastosowane elementy technologii głębokiego uczenia (ang. deep learning).

Wdrożenie innowacyjnej technologii o korzystniejszych parametrach pracy systemów wentylacyjnych obiektów budowlanych

Opracowanie systemów podłóg sportowych poprzez dobór rozwiązań materiałowo konstrukcyjnych i potwierdzenie innowacyjnych właściwości użytkowych zgodnie ze specyfikacją zharmonizowaną

Opracowanie optymalnych parametrów procesu ekstruzji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej dla drobiu, trzody chlewnej i bydła

Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów mięsnych o podwyższonym standardzie jakości i bezpieczeństwa zdrowia konsumentów

Wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie Marks sp. z o.o.

Opracowanie procesu technologicznego o zwiększonym udziale surowca włóknistego z recyklingu przy produkcji patyczków papierowych

Opracowanie kompleksowych, naturalnych i proekologicznych metod profilaktyki stanów zapalnych wymienia (mastitis) u krów z zastosowaniem preparatów opartych na innowacyjnych właściwościach enzymów litycznych.

Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko wystąpienia SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych.

Opracowanie metody zapewniającej kompleksowe działanie regulujące prawidłowe funkcjonowanie gruczołów okołoodbytowych u psów

Źródła światła LED dla sygnalizacji kolejowej

Wydłużenie terminu przydatności do spożycia ciasta typu sękacz bez użycia chemicznych środków konserwujących z zachowaniem walorów sensorycznych z równoczesnym podniesieniem wartości żywieniowej ciasta wypiekanego przy użyciu innowacyjnej linii technologicznej o zwiększonej wydajności

Urządzenie nasobne do rozpoznawania, raportowania i nadzorowania zagrożeń przemysłowych przy użyciu technologii rzeczywistości rozszerzonej (augmentedreality) i uczenia maszynowego (deep learning).

Opracowanie modułowego ramienia powlekarki umożliwiającego automatyzację procesu powlekania

Zakup ambulansów w celu obniżenia poziomu śmiertelności i skutków powikłań wywołanych wypadkami na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz miasta Jaworzno.

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez termomodernizację wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji grzewczej w budynku MiPBP w Będzinie

Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła i instalacji grzewczej w budynku Gimnazjum w Wojkowicach

Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Siemianowicach Śląskich

Poprawa bezpieczeństwa i jakości lecznictwa zabiegowego mieszkańców powiatu poprzez modernizację bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Przebudowa lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w nowym Sączu. Systemy solarne, termomodernizacja, nowe źródła ciepła i instalacje c.o. budynków

TERMOMODERNIZACJA PAWILONÓW I, III, VII ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIESZYNIE przy ulicy bielskiej 4

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa BAUMiX dzięki modernizacji linii produkcyjnej i wprowadzeniu innowacyjnych produktów.

Opracowanie systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych, zapewniającego ciągłość pracy sytemu niezależnie od warunków atmosferycznych

Opracowanie innowacyjnych urządzeń do centralnego monitorowania opraw awaryjnych oraz stworzenie dynamicznych opraw awaryjnych przez przedsiębiorstwo AMATEC

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej metody wykonywania konstrukcji żelbetowych

Podniesienia konkurencyjności Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Bogdan Kania poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii 3D

Rozwój firmy JAKO POLSKA Sp. z o.o. na rynku producentów odzieży sportowej poprzez zakup innowacyjnej bazy maszynowej

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Maris Święs Marek poprzez inwestycje w innowacyjne technologie cyfrowe oraz remont budynku biurowego