Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Aktualne konkursy

Obecnie wsparcie w postaci dotacji można pozyskać z kilku źródeł takich jak Krajowy Plan Odbudowy czy też klasycznych programów w ramach Funduszy Europejskich. Wybór odpowiedniego programu zależy w dużej mierze od potrzeb inwestycyjnych klienta, stąd też najlepsza metodą wyszukiwania będzie oczywiście kontakt z profesjonalnym doradcą – czyli na przykład z nami. Jakkolwiek, jeśli byliby Państwo zainteresowani poszerzyć swoją wiedzę w obszarze aktualnie dostępnych dofinansowań to polecamy skorzystać ze specjalnie do tego przygotowanej strony rządowej pod poniższym linkiem:

Minrol.Gov

W przypadku ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu bezpośrednio telefonicznego lub poprzez specjalnie do tego przygotowany formularz kontaktowy.”