Nowa energia dla biznesu

Firma Vault Tec Projekty Unijne już od ponad 12 lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjno doradczą, skoncentrowaną głównie na doradztwie w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz rozliczania środków pochodzących z dotacji, pracownicy firmy posiadają gruntowne przygotowanie merytoryczne, zapał oraz bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Naszym głównym celem jest prowadzenie działań na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych, jakie wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Szczególnym obszarem naszych działań jest wspieranie firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w ich staraniach o pozyskiwanie środków, skierowanych na przyspieszenie rozwoju naszego kraju.

Z pasją przyglądamy się nowej europejskiej rzeczywistości, a poprzez podejmowane przez nas działania, realizujemy swoje zainteresowania, cele i aspiracje zawodowe. Dzięki takiej postawie możemy zagwarantować naszym klientom głębokie zaangażowanie w każdy realizowany projekt. Głęboka wiedza, doświadczenie, indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność i terminowość w realizacji zleceń pozwala nam na dużą efektywność naszych działań i odnoszenie sukcesów w sferze pozyskiwania środków unijnych.

Misja Vault Tec

Inwestycje

Wsparcie działań inwestycyjnych jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw

Efektywność

Pomoc w zwiększaniu efektywności gospodarowania jednostek

Informacje

Wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego

Polska

Rozwój poziomu innowacyjności Polskiej gospodarki

Rozwój

Upowszechnianie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju kraju.

Do grona naszych stałych klientów, należą m.in. firmy z sektora MŚP, duże przedsiębiorstwa, Urzędy Gminy, Miasta, Starostwa Powiatowe, Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej. Klienci korzystają z naszego wsparcia zarówno na etapie planowania i przygotowania wniosków projektowych, definiowania i negocjacji umów z partnerami, jak również w fazie realizacji projektów i końcowego rozliczania projektów.

W ramach prowadzonej współpracy dbamy o bezpieczeństwo finansowe i prawne przygotowywanych i realizowanych projektów, co daje gwarancję sprawnie i bezpiecznie zrealizowanego przedsięwzięcia. Nasz zespół w sytuacjach tego wymagających jest koordynowany przez doświadczonego radcę prawnego, dzięki czemu wspiera klientów również w zagadnieniach prawnych w ramach realizowanych projektów.

Firma „Vault Tec Projekty Unijne” specjalizuje się w doradztwie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), oferując kompleksowe usługi, które wyróżniają ją na tle konkurencji. Vault Tec Projekty Unijne oferując pomoc w identyfikacji źródeł finansowania, w tym z dotacji unijnych, oraz w przygotowaniu aplikacji grantowych umożliwia swoim klientom wykorzystanie posiadanych własnych zasobów pomocniczych, a poprzez które klienci mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na rozwój swoich projektów B+R.

Przygotowując z nami swój projekt badawczy możesz liczyć na wsparcie w następujących obszarach:

  1. Wsparcie w planowaniu i wdrażaniu projektów B+R: Firma oferuje pomoc w całym procesie realizacji projektów B+R, od koncepcji po wdrożenie. Pomaga w identyfikacji potencjalnych obszarów badawczych, opracowaniu planu projektu, a także w zarządzaniu zasobami i monitorowaniu postępów.
  2. Wykorzystanie kontaktów z rzecznikami patentowymi: Vault Tec Projekty Unijne współpracuje z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, co umożliwia klientom skuteczną ochronę własności intelektualnej. Dzięki temu, klienci mogą bezpiecznie rozwijać innowacyjne rozwiązania, mając pewność, że ich prawa są odpowiednio chronione.
  3. Współpraca z uczelniami i naukowcami: Firma utrzymuje stałe relacje z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, co umożliwia dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i technologicznej. Współpraca ta pozwala na realizację bardziej zaawansowanych projektów B+R, a także na wymianę doświadczeń i wiedzy między sektorem akademickim a przemysłem.
  4. Doradztwo prawne w zakresie B+R: Firma współpracuje z doświadczonymi prawnikami specjalizującymi się w prawie związanym z B+R. Zapewnia to klientom kompleksową obsługę prawną, od zagadnień związanych z prawami autorskimi i patentami, po pomoc w negocjacjach umów i radzenie sobie z kwestiami regulacyjnymi.
  5. Personalizacja usług: Każdy klient jest traktowany indywidualnie, a usługi są dostosowywane do specyficznych potrzeb i wymagań projektu. Firma skupia się na tworzeniu wartości dodanej dla klientów, dostarczając rozwiązania dopasowane do ich unikalnych wyzwań i celów.

Podsumowując, Vault Tec Projekty Unijne oferuje wszechstronne i zintegrowane usługi doradcze w zakresie projektów B+R, łącząc wiedzę ekspercką z praktycznymi umiejętnościami w celu wsparcia innowacyjności i rozwoju swoich klientów.

W przypadku projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi nasza firma świadczy również usługi związane z przygotowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń. Możliwość taka wynika z faktu, iż wśród naszych współpracowników znajdują się architekci oraz budowlańcy, którzy to na nasze zlecenie przygotowują wymagane dokumenty.

Wspieranie instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw w staraniach o pozyskanie środków skierowanych na rozwoju własny a przez to także naszego kraju.

Z Vault Tec projekty unijne to drobnostka

Zaufali nam