Nasza Firma wyróżnia się na rynku usług doradczych dzięki kompleksowej ofercie, obejmującej profesjonalne doradztwo, projektowanie architektoniczne, szkolenia oraz obsługę prawną, specjalizując się w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych. Oferujemy wsparcie dla klientów z całej Polski, bazując na bogatym doświadczeniu naszych ekspertów w zakresie projektów badawczych, infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Jako aktywni uczestnicy w realizacji projektów dla naszych klientów, pełnimy różnorodne role – od doradcy, przez koordynatora, aż po partnera projektu.

Nasi eksperci to zespół kreatywnych i dynamicznych doradców z wieloletnim doświadczeniem, posiadający niezbędne pozwolenia i certyfikaty w obszarach doradztwa, architektury, szkoleń i prawa. Specjalizują się w efektywnym aplikowaniu o fundusze unijne, zarządzaniu finansami projektu, dbałości o aspekty prawne oraz bezpieczeństwo umów.

Kluczowym elementem naszej oferty jest również posiadanie wśród doradców rzeczników patentowych, co wzbogaca naszą ekspertyzę w dziedzinie własności intelektualnej. Ta szeroka wiedza i doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej stanowi dodatkowy atut, umożliwiając naszym klientom kompleksowe wsparcie w realizacji projektów unijnych, zwłaszcza tych wymagających specjalistycznej wiedzy i umiejętności w obszarze praw autorskich, patentów czy znaków towarowych.