konkursy
Harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój znajduje się pod poniższym linkiem.

Harmonogram naboru wniosków