topek2

Firma Vault Tec Projekty Unijne prowadzi szeroko zakrojoną działalność informacyjno doradczą, skoncentrowaną głównie na doradztwie w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz rozliczania środków pochodzących z dotacji, pracownicy firmy posiadają gruntowne przygotowanie merytoryczne, zapał oraz bogate doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Naszym głównym celem jest prowadzenie działań na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych, jakie wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Szczególnym obszarem naszych działań jest wspieranie firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w ich staraniach o pozyskiwanie środków, skierowanych na przyspieszenie rozwoju naszego kraju.

Z pasją przyglądamy się nowej europejskiej rzeczywistości, a poprzez podejmowane przez nas działania, realizujemy swoje zainteresowania, cele i aspiracje zawodowe. Dzięki takiej postawie możemy zagwarantować naszym klientom głębokie zaangażowanie w każdy realizowany projekt. Głęboka wiedza, doświadczenie, indywidualne podejście do każdego klienta, rzetelność i terminowość w realizacji zleceń pozwala nam na dużą efektywność naszych działań i odnoszenie sukcesów w sferze pozyskiwania środków unijnych.

Misja

Wspieranie instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw w staraniach o pozyskanie środków skierowanych na rozwoju własny a przez to także naszego kraju.

Cele strategiczne

  • wsparcie działań inwestycyjnych jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw,
  • pomoc w zwiększaniu efektywności gospodarowania jednostek,
  • wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego,
  • upowszechnianie i wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju kraju.

Do grona naszych stałych klientów, należą m.in. firmy z sektora MŚP, Urzędy Gminy, Miasta, Starostwa Powiatowe, Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej. Klienci korzystają z naszego wsparcia zarówno na etapie planowania i przygotowania wniosków projektowych, definiowania i negocjacji umów z partnerami, jak również w fazie realizacji projektów i końcowego rozliczania projektów. W ramach prowadzonej współpracy dbamy o bezpieczeństwo finansowe i  prawne przygotowywanych i realizowanych projektów, co daje gwarancję sprawnie i bezpiecznie zrealizowanego przedsięwzięcia. Nasz zespół w sytuacjach tego wymagających jest koordynowany przez doświadczonego radcę prawnego, dzięki czemu wspiera klientów również w zagadnieniach prawnych w ramach realizowanych projektów.

W przypadku projektów inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi nasza firma świadczy również usługi związane z przygotowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych zezwoleń. Możliwość taka wynika z faktu, iż wśród naszych współpracowników znajdują się architekci oraz budowlańcy, którzy to na nasze zlecenie przygotowują wymagane dokumenty.