Znamy harmonogram naboru wniosków w ramach POIR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:
– przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
– jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
– instytucji otoczenia biznesu.
Dokument ten można znaleźć poprzez kliknięcie odnośnika poniżej bądź też wchodząc w harmonogramy konkursów na naszej stronie internetowej i wybierając właściwy Program.

czytaj więcej >