usługi

oferta

Firma oferuje profesjonalne usługi doradcze, architektoniczne, szkoleniowe i prawne w obszarze zarządzania projektami unijnymi dla kontrahentów z obszaru całej Polski. W związku z wieloletnim doświadczeniem naszych ekspertów w aplikowaniu i realizacji projektów zarówno badawczych, infrastrukturalnych jak i inwestycyjnych, jesteśmy aktywnymi uczestnikami w realizacji projektów dla naszych dotychczasowych Klientów. W planowanych projektach możemy pełnić rolę doradczą, koordynatora lub partnera, wspierając pozostałych członków zespołu projektowego w skutecznym aplikowaniu, a następnie zarządzaniu finansami, dbaniem o aspekty prawne, a także o bezpieczeństwo podpisywanych umów.

Naszym atutem na rynku usług doradczych są wiedza i ogromny potencjał doradców tworzących kreatywny i dynamiczny zespół o wieloletnim doświadczeniu w realizacji oferowanych usług. Nasi Konsultanci posiadają wszelkie wymagane pozwolenia i certyfikaty w zakresie świadczenia usług doradczych, architektonicznych, szkoleniowych i prawnych oraz doświadczenie zdobyte podczas dotychczas zrealizowanych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Nasza pełna oferta obejmuje:

 1. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dotacje unijne na inwestycje i inne typy projektów oraz doradztwo przy realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym:
  •  przygotowanie na zlecenie firm i instytucji wniosków aplikacyjnych o dotacje unijne wraz z załącznikami (np. biznes plany, harmonogramy rzeczowo-finansowe, analizy przedwdrożeniowe i studia wykonalności);
  • doradztwo na etapie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE;
 2. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o zewnętrzne źródła działalności gospodarczej (w tym m.in. kredyty i pożyczki) np. dokumentacji kredytowej, biznes planów, studiów wykonalności inwestycji;
 3. Przygotowywanie projektów budowlanych dla inwestycji finansowanych z dotacji, kredytów i pożyczek, w tym:
  • analizę dotyczącą terenu inwestycji, w tym między innymi: sytuacji planistycznej, dostępności mediów, obsługi komunikacyjnej, warunków geotechnicznych, ochrony środowiska oraz ewentualnej ochrony konserwatorskiej
  • wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie adekwatnym do rodzaju inwestycji. Na tym etapie przeprowadzane są również procedury prawno-administracyjne, wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacji zamierzenia budowlanego
 4. Pomoc w procesie zakładania działalności gospodarczej i opracowania biznes planów dla osób planujących założyć działalność gospodarczą
 5. Strategiczne doradztwo w zakresie możliwości rozwoju działalności eksportowej w tym m.in. przygotowanie planów rozwoju eksportu
 6. Organizację szkoleń, konferencji, seminariów, prelekcji oraz warsztatów o tematyce związanej z przygotowanym wnioskiem o dofinansowanie