Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).
W przypadku działań Priorytetu IV nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Polska Cyfrowa odbywa się na bieżąco.

czytaj więcej >